Oedolion


imageSesiynau wythnosol i oedolion 16+ oed. Mae sesiynau yn hwyliog, ac yn addas i bawb o bob lefel o ffitrwydd. Mae ymchwil yn dangos bod dawns yn gallu bod o les i bobl. Mae sesiynau Dawns Ffitrwydd yn gallu helpu pobl cadw’n heini, lleihau straen, cynyddu egni a chryfhau’r galon.

Amserlen - cliciwch yma

image(credit Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru am y llun)

Grwp dawns cynhwysol i bobl 15 oed i 70+ oed. Yn addas i bobl o bob oedran a gallu. Cyfle i ddawnsio gyda’i gilydd, creu a pherfformio. Pob gweithdy yn cynnwys sesiwn symud creadigol a ‘picnic’ y gall pawb gyfrannu at.

Amserlen - cliciwch yma

 

(credit Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru am y llun)

Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org