Newyddion


image21/02/2019 - Swydd Newydd

Cydlynydd Dawns

Mae Dawns i Bawb yn bwriadu penodi cydlynydd dawns brwdfrydig a medrus i'n helpu ni i ddatblygu ein rhaglen ddawns gymunedol gyffrous.

Swydd Ddisgrifiad - cliciwch yma

Ffurflen Gais - cliciwch yma


image20/02/2018 - Gŵyl Telynau Canolfan Gerdd William Mathias

Bydd Dawns i Bawb yn perfformio yng Nghyngerdd Agoriadol Gŵyl Telynau Canolfan Gerdd William Mathias ym mis Ebrill. Bydd y cyngerdd yn dathlu pen-blwydd 90 oed Osian Ellis gyda gwaith cydweithredol newydd gan Mererid Hopwood, Gwenan Gibbard a Mared Emlyn.


image20/02/2018 - Cwmni Dawns Gynhwysol newydd

Mae Dawns i Bawb yn falch iawn cyhoeddi ein Cwmni Dawns Gynhwysol newydd. Bydd y grŵp yn cwrdd unwaith pob mis ac yn addas i bobl o bob gallu a phrofiad rhwng 15-70+ oed. Mae grŵp yn archwilio symudiadau, dawnsio gyda’n gilydd a rhannu profiadau gyda’n gilydd mewn lle cyfeillgar a diogel. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch gyda ni.


image01/02/2018 - Cefnogaeth Ariannol

Mae Dawns i Bawb yn falch iawn i dderbyn cefnogaeth ariannol gan Hanfod Cymru, Elusen Bernard Piggot a CIST Gwynedd i ddatblygu ein gwaith i bobl sy’n byw â Dementia. Bydd yr arian yn galluogi ni i barhau gyda sesiynau dawns ar gyfer cartrefi preswyl dros y tair sir a chreu perfformiad rhyngweithiol newydd i deithio cartrefi preswyl yn ystod 2018


 

Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org