Sioe Flynyddol


Mae Dawns i Bawb yn cynnal sioe dawns cymunedol pob blwyddyn sy’n rhoi cyfle i bob grwp dawns o’r rhaglen cymunedol i berfformio ar lwyfan. Yn 2018, cyflwynodd Dawns i Bawb ‘Un Noswyl Nadolig’ gyda pob grwp yn cyfrannu at y stori trwy dawns. Bydd y sioe nesa yn digwydd ar 1af Rhagfyr, 2018.

‘Gwych o sioe heno. Neis gweld PAWB yn wirinoeddol cael y cyfle i gymryd rhan a mwynhau y profiad o ddawnsio.’ (Rhiant)

‘Rwy’n cymeradwyo Dawns i Bawb am ymgysylltu mor effeithiol â’u cymuned a chreu awyrgylch cyffrous yn Galeri ac edrychaf ymlaen at weld y datblygiadau yn y dyfodol.’ (Monitro Ansawdd CCC)

Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org