Partneriaethau Proffesiynol


Mae Dawns i Bawb yn cyd-weithio gyda nifer o sefydliadau a chwmniau lleol a chenedlaethol. Mae partneriaethau diweddar yn cynnwys Galeri, Theatr Bara Caws, Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru, Theatr Genedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol, Coleg Menai, Llyfrgelloedd Gwynedd a Chonwy, Menter Iaith Conwy, Canolfan Abbey Road a llawer mwy.

Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org