Emma-Jane Sutcliffe

Emma-Jane Sutcliffe

Uwch-ymarferwr Datblygu Dawns

Mae dawns wedi bod yn rhan o fy mywyd i ers yr oeddwn i’n ifanc, ac mi rydw i’n ei ystyried yn fraint o’r mwyaf i fod â gyrfa yn y gelfyddyd. Rydw i wedi gweithio gyda Dawns i Bawb ers  2002, pan ddechreuais i fel ymarferwr dawns llawrydd, ac erbyn hyn rydw i’n Uwch-ymarferwr y cwmni. Ar wahân i gynnal nifer fawr o wahanol brosiectau ar gyfer grwpiau o bob math, rydw i hefyd erbyn hyn yn arwain ac yn mentora ein cynllun prentisiaeth newydd.
Wrth weithio gyda chymunedau ac mewn gwahanol gyd-destunau addysgol mi fydda’ i’n cael fy syfrdanu gan yr hyn mae pobl yn ei gyflawni a’r effaith gadarnhaol mae dawns yn gallu ei gael ar eu bywydau; mae o’n destun rhyfeddod cyson i mi.