Prosiectau Ysgol

 • aros  am gyfieithiad

  "Very useful. All the classes learned something new in every lesson and it was obvious that the tutor had planned scrupulously."  
  Ysgol GroeslonGwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "It was a valuable experience for the children."
  Ysgol GroeslonGwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "The children really enjoyed. The sessions gave the pupils a chance to develop ideas and work as part of a team."
  Ysgol Dolbadarn Gwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "Very happy. The conclusion of the lessons was worth seeing and the audience enjoyed the performance."  
  Ysgol GroeslonGwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "The school hopes to develop a close relationship with Dawns i Bawb."
  Prosiect Dawns Ysgol y GelliCaernarfon, Gwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "Good to see the children having ideas and creating their own dances."
  Prosiect Dawns Ysgol y GelliCaernarfon, Gwynedd

Pam gweithgareddau dawns mewn ysgolion?

Gwella’r cwricwlwm

Mae sesiynau symud yn gyfle gwych i gyfuno gweithgareddau corfforol gyda rhannau eraill o’r cwricwlwm. Yn ôl ymchwil, gall symud ac ymarfer corff gynhyrchu celloedd ymennydd newydd yn ogystal â hwyluso dysgu. Mae gwrando ar ac ymateb i gyfarwyddiadau, cynnig awgrymiadau, rhoi cynnig ar syniadau plant eraill wrth aros eich tro a symud mewn gwagle rydych chi’n ei rannu gydag eraill yn gyfleoedd i ddysgu ac i ymarfer sgiliau cymdeithasol.

Bodloni plant gydag anghenion arbennig. Mae modd addasu’r rhan fwyaf o weithgareddau symud er mwyn i bawb allu cymryd rhan. Gall plant symud mewn ffyrdd gwahanol, gan ddibynnu ar eu dychymyg, eu gallu a’u profiad. Mae symudiadau creadigol yn rhoi cyfle i blant symud mewn ffyrdd newydd ac mae’n eu helpu nhw i ddysgu bod modd cael mwy nac un ateb i gwestiwn, broblem neu dasg.

Mae symud yn gwella gordewdra

Rydym ni’n gweithio’n rheolaidd mewn ysgolion ac yn cynnig prosiectau sydd wedi eu dylunio’n arbennig i wella’r cwricwlwm a datblygu sgiliau’r plant a’u gallu i ddysgu.

Mae ein prosiectau ar ffurfiau gwahanol, yn ymwneud â llawer o themâu, yn ymwneud â materion cyfoes (yr amgylchedd) neu wedi eu hysbrydoli gan beth o’r gwaith cyfoes rhyngwladol gorau. Rydym ni hefyd yn ymateb i ofynion penodol ysgolion.

Rydym ni’n defnyddio Dawns Greadigol i annog plant i ddefnyddio eu dychymyg, eu gwybodaeth a’u syniadau i greu eu dawnsiau eu hunain.

Prosiectau Presennol Gydag Ysgolion

 

Prosiectau Ysgolion o’r Archif