Prosiectau Ysgol

 • aros  am gyfieithiad

  "The lessons develop the mind as well as the body."
  Prosiect Dawns Ysgol y GelliCaernarfon, Gwynedd
 • Roedd y dosbarthiadau yn wych, disgyblion i gyd wrth eu boddau yn creu dawns.
  TeacherYsgol Tanycastell
 • aros  am gyfieithiad

  "It was nice to see boys coming to the club."
  Prosiect Dawns Ysgol y GelliCaernarfon, Gwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "Thank you for carrying out lessons that were so interesting for the children."
  Ysgol LlanystumdwyCricieth, Gwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "The school hopes to develop a close relationship with Dawns i Bawb."
  Prosiect Dawns Ysgol y GelliCaernarfon, Gwynedd
 • aros  am gyfieithiad

  "Very useful. All the classes learned something new in every lesson and it was obvious that the tutor had planned scrupulously."  
  Ysgol GroeslonGwynedd

Pam gweithgareddau dawns mewn ysgolion?

Gwella’r cwricwlwm

Mae sesiynau symud yn gyfle gwych i gyfuno gweithgareddau corfforol gyda rhannau eraill o’r cwricwlwm. Yn ôl ymchwil, gall symud ac ymarfer corff gynhyrchu celloedd ymennydd newydd yn ogystal â hwyluso dysgu. Mae gwrando ar ac ymateb i gyfarwyddiadau, cynnig awgrymiadau, rhoi cynnig ar syniadau plant eraill wrth aros eich tro a symud mewn gwagle rydych chi’n ei rannu gydag eraill yn gyfleoedd i ddysgu ac i ymarfer sgiliau cymdeithasol.

Bodloni plant gydag anghenion arbennig. Mae modd addasu’r rhan fwyaf o weithgareddau symud er mwyn i bawb allu cymryd rhan. Gall plant symud mewn ffyrdd gwahanol, gan ddibynnu ar eu dychymyg, eu gallu a’u profiad. Mae symudiadau creadigol yn rhoi cyfle i blant symud mewn ffyrdd newydd ac mae’n eu helpu nhw i ddysgu bod modd cael mwy nac un ateb i gwestiwn, broblem neu dasg.

Mae symud yn gwella gordewdra

Rydym ni’n gweithio’n rheolaidd mewn ysgolion ac yn cynnig prosiectau sydd wedi eu dylunio’n arbennig i wella’r cwricwlwm a datblygu sgiliau’r plant a’u gallu i ddysgu.

Mae ein prosiectau ar ffurfiau gwahanol, yn ymwneud â llawer o themâu, yn ymwneud â materion cyfoes (yr amgylchedd) neu wedi eu hysbrydoli gan beth o’r gwaith cyfoes rhyngwladol gorau. Rydym ni hefyd yn ymateb i ofynion penodol ysgolion.

Rydym ni’n defnyddio Dawns Greadigol i annog plant i ddefnyddio eu dychymyg, eu gwybodaeth a’u syniadau i greu eu dawnsiau eu hunain.

Prosiectau Presennol Gydag Ysgolion

 

Prosiectau Ysgolion o’r Archif