Yr Tîm

  • "Fe all rhesymeg eich cymryd o A i B. Fe all y dychymyg eich cymryd i bomben."
    Albert EinsteinY gwyddonydd

Ein Profiad

blynyddoedd o weithio ym myd y celfyddydau

blynyddoedd o addysgu, coreograffu, perfformio a mentora dawns

blynyddoedd o arwain prif gyrff celfyddydol

blynyddoedd o reoli gwaith celfyddydol, arian, addysgu a gweithio gyda phobl ag anghenion

blynyddoedd o brofiad marchnata

blynyddoedd o ddatrys problemau, gwrando, holi, ymateb, addasu, ysbrydoli…

Yr Tîm

We’re always dreaming new projects, often dance in our heads, pull our hair sometimes and have a great ability to see the funny side of things even in moment of crisis.