Ariannu

Mae Dawns i Bawb yn elusen ac yn gwmni cyfyngedig dan warant.

Mae’r cwmni yn derbyn ei arian oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru a 3 Awdurdod Lleol, sef Conwy, Gwynedd a Môn.

Fyddai dim o’r hyn sydd wedi ei gyflawni wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth y cyrff yma.