Croseo Adain Avion

Croseo Adain Avion
September 3, 2015 admin

Marc Rees ydy curadur Adain Avion. Yn 2012, fel rhan o’r prosiect Olympiad Diwylliannol, fe wnaethom ni greu darn bywiog a thrawiadol o goreograffi newydd sbon i’w berfformio pan fyddai’r awyren yn cyrraedd Promenâd Llandudno.

Cynhyrchiad mawr iawn ac uchelgeisiol gyda dros 500 o blant ysgol, pobl ifanc, hyfforddwyr dawns proffesiynol ac athrawon ysgol.

0 Sylwadau

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*