Sesiynau a Gwersi Dawns

Mae Dawns i Bawb yn credu bod gan bawb y gallu i ddawnsio. Mae pobl sy’n dawnsio’n hapusach, yn iachach, yn fwy awyddus ac wedi eu cynnwys yn amlach. Felly ewch ati i ddawnsio – waeth beth ydi’ch oed, eich profiad neu’ch gallu.

Plant a Phobl Ifanc

Body Logo I Got Moves!

Mae’r sesiwn ddawns dda yn un lle gewch chi – wrth reswm – ddysgu symudiadau a sgiliau dawns, ond hefyd, ac yn fwyaf pwysig, yn un lle gewch chi fod yn greadigol a chreu eich symudiadau a’ch dawnsiau eich hun. Mae Dawns i Bawb yn ysgogi creadigrwydd pawb sy’n cymryd rhan, ac yn trefnu bod hynny mewn awyrgylch cyfeillgar a chynhwysol. Byddwn ni’n dysgu technegau symud er mwyn galluogi pawb i greu eu sumudiadau a’u dawnsiau eu hunain, a phrofi drwy hynny boddhad perchnogaeth a llwyddiant.


 

 • "Mae fy merch i cymaint yn fwy hyderus ers iddi fynd i’r gwersi dawns!"
  Parent[more info e.g. dance class name]
 • "Rydw i cymaint yn hapusach ers i mi fod yn dawnsio efo chi."
  ChildBody Logo
 • "Rydw i cymaint yn hapusach ers i mi fod yn dawnsio efo chi."
  Child[more info e.g. dance class name]

Oedolion

16 oed +

Ffordd wych a llawn hwyl i fagu ffitrwydd.


 

 • aros  am gyfieithiad

  "Your classes are simply brilliant. Thank you. They make me feel so happy and positive.’
  ParticipantClass
 • "Dwi ‘di bod i lot o wahanol wersi. Eich rhai chi ‘di’r rhai gorau."
  Adult[more info e.g. dance class name]
 • "Mae’ch sesiynau chi’n wych. Diolch. Mi ‘dwi’n hapusach ac yn llawn hyder o’u herwydd nhw."
  Adult[more info e.g. dance class name]

Pobl ag Anableddau

Mae Dawns i Bawb yn credu bod gan bawb y gallu i ddawnsio. Mae Dawns Creadigol a Chymunedol yn ffordd wych i bobl ag anableddau fynd i’r afael â’r gelfyddyd. Mae gennyn ni dîm o athrawon dawns profiadol sy’n gallu llunio gwersi i gyd-fynd ag anghenion pawb. Maen nhw hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio dawns creadigol i ryddhau dychymyg pobl drwy weithio o fewn eu gallu i greu eu symudiadau a’u dawnsiau eu hunain.

Sesiynau ar gael ar gais.


 

 • "Pan fyddwch chi ond yn gweld yr anabledd, fyddwch chi ddim yn gweld y gwir person, ei allu, ei harddwch, na pha mor unigryw ydi o."
  Yvonne PierreThe Day My Soul Cried: A Memoir

Bytholifanc

Drwy ymarfer a symud y corff yn ofalus mewn cyd-destun dawns creadigol mae’r sesiynau yma’n ffordd berffaith i gynyddu stamina, gwella cydbwysedd a chytgord y corff, a magu hyder.
Mae dawnsio’n rheolaidd yn ffordd dda i golli pwysau, cadw eich esgyrn yn gryfion, gwella ystym y corff a nerth eich cyhyrau, i wella cydbwysedd a chytgord y corff, ac i drin straen.
Mae dawns yn ymarfer gwych oherwydd eich bod chi nid yn unig yn cael hwyl wrth symud i gerddoriaeth a chyfarfod â phobl newydd, mae o hefyd yn magu ac yn cynnal eich ffitrwydd.

Mwy o wybodaeth

Mae sawl agwedd i’r gwaith yma.


 

 • aros  am gyfieithiad

  "Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter."
  Mark TwainWriter