Ein Cynllun Prentisiaeth

Yn  2014 bu inni ddechrau ein cynllun prentisiaeth.

Mae hwn yn gynllun wedi ei deilwra’n arbennig er mwyn hyfforddi ymarferwyr dawns.

 “Mae bod yn rhan o gymaint o brosiectau amrywiol wedi fy helpu i ddatblygu ar lefel fwy proffesiynol dros y deuddeg mis diwethaf, ac wedi fy mharatoi i at fywyd y tu hwnt i gysgod adenydd Dawns i Bawb. Mae Dawns i Bawb wedi fy helpu i ymsefydlu yn y byd dawns yn fy ardal fy hun. “ Dale Riley – cyn brentis.

“Pan roeddwn i’n ymgeisio i fod yn rhan o gynllun prentisiaeth Dawns i Bawb, doeddwn i ddim yn rhyw siŵr iawn beth i’w ddisgwyl. Y cwbl y gwyddwn i oedd yr hoffwn i ennill fy mara menyn drwy ddysgu, ac roedd hyn yn ffordd wych o gychwyn arni. Roeddwn i’n nerfus iawn ar y dechrau, ond roedd pawb mor groesawgar ac yn rhoi help llaw gyda phob dim roedd arna i eisio. Roedd y cynllun prentisiaid yn hwb mawr i fy hyder. Rydw i’n teimlo y medra i siarad efo plant ac oedolion yn llawer gwell, arwain sesiynau’n well gyda mwy o syniadau, ac yn bwysicach na dim, gwnaeth imi sylwi cymaint rydw i’n hoffi dysgu.”

Eirian Foster – cyn brentis

Yn  2014 bu inni ddechrau ein cynllun prentisiaeth.

Mae hwn yn gynllun wedi ei deilwra’n arbennig er mwyn hyfforddi ymarferwyr dawns.

 “Mae bod yn rhan o gymaint o brosiectau amrywiol wedi fy helpu i ddatblygu ar lefel fwy proffesiynol dros y deuddeg mis diwethaf, ac wedi fy mharatoi i at fywyd y tu hwnt i gysgod adenydd Dawns i Bawb. Mae Dawns i Bawb wedi fy helpu i ymsefydlu yn y byd dawns yn fy ardal fy hun. “ Dale Riley – cyn brentis.

“Pan roeddwn i’n ymgeisio i fod yn rhan o gynllun prentisiaeth Dawns i Bawb, doeddwn i ddim yn rhyw siŵr iawn beth i’w ddisgwyl. Y cwbl y gwyddwn i oedd yr hoffwn i ennill fy mara menyn drwy ddysgu, ac roedd hyn yn ffordd wych o gychwyn arni. Roeddwn i’n nerfus iawn ar y dechrau, ond roedd pawb mor groesawgar ac yn rhoi help llaw gyda phob dim roedd arna i eisio. Roedd y cynllun prentisiaid yn hwb mawr i fy hyder. Rydw i’n teimlo y medra i siarad efo plant ac oedolion yn llawer gwell, arwain sesiynau’n well gyda mwy o syniadau, ac yn bwysicach na dim, gwnaeth imi sylwi cymaint rydw i’n hoffi dysgu.”

Eirian Foster – cyn brentis

Rydym ni’n cefnogi artistiaid dawns lleol i drefnu digwyddiadau hyfforddi dwys fel Dawns a Dementia ac yn cynnal gweithdai proffesiynol gydag artistiaid rhyngwladol.

“Dim ar gael ar hyn o bryd . Roeddwn i’n nerfus iawn ar y dechrau, ond roedd pawb mor groesawgar ac yn rhoi help llaw gyda phob dim roedd arna i eisio. Roedd y cynllun prentisiaeth yn hwb mawr i fy hyder. Dw i’n teimlo y medra i siarad efo plant ac oedolion yn llawer gwell, arwain sesiynau’n well gyda mwy o syniadau, ac yn bwysicach na dim, gwnaeth imi sylwi cymaint rydw i’n hoffi dysgu.”

Eirian Foster – cyn brentis

Schemes

Apprentices