Alles

Alles
September 3, 2015 admin

Ar y cyd gyda Migrations a Galeri fe wnaethom ni greu rhaglen o weithgareddau oedd yn cynnwys perfformiad matinee i ysgolion, gweithgareddau wedi eu creu’n arbennig gan ein hathrawon dawns ar gyfer ysgolion a sesiynau oedd yn edrych ar y gwahanol themâu oedd yn codi yn y perfformiad rhyngwladol teuluol hwn o Alles.

Trwy rythm, llais, paentio a symud fe wnaeth y plant ddatblygu eu sgiliau creadigol a chysylltu ffurfiau gwahanol o gelf gyda’i gilydd mewn ffyrdd llawn hwyl. Cyfle unigryw i brofi rhai o’r dawnsiau cyfoes rhyngwladol gorau.

0 Sylwadau

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*