Croeso i wefan Dawns i Bawb

Cwmni Dawns Cymunedol a Datblygu yng Ngogledd Orllewin Cymru

Mae Dawns i Bawb yn elusen gofrestredig cyfyngedig trwy warant.

Ffurfiwyd y Cwmni yn 1989 ac mae wedi’i leoli yn Galeri, Caernarfon. Mae Dawns i Bawb yn cleient portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru a hefyd yn derbyn arian refeniw gan Gynhgorau Sir Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn.

Mae Dawns i Bawb yn sefydliad dawns yn y gymuned i Ogledd-Orllewin Cymru ac yn datblygu darpariaeth dawns dros Wynedd, Conwy ac Ynys Môn. Rydym yn cyd-weithio a chreu gyda phobl a chymunedau, ac ymarferwyr dawns amatur a phroffesiynol, coreograffwyr a chwmniau.

Rydym yn credu bod pawb yn gallu dawnsio ac yn parhau i ddadlau’r manteision o ddawns i’n cymunedau o fewn y cyd-destun twf personol, iechyd a lles cymdeithasol, rhyngweithio cymdeithasol a chymunedol a hunaniaeth ddiwylliannol.

Cysylltwch â Ni

Dawns i Bawb
Uned 2, Galeri
Doc Victoria
Caernarfon, LL55 1SQ
Cymru

Ffôn: +44 (0) 1286 685 220
E-bost: post@dawnsibawb.org

I greu angerdd am ddawns i bobl o bob oed a gallu dros Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn trwy ddarparu darpariaeth ddawns ysbrydoledig, berthnasol a chyffrous

Lluniau

I weld casgliad o'n Lluniau

Cymryd Rhan

Mae Dawns i Bawb yn credu bod pawb yn gallu dawnsio. Mae pobl sy’n dawnsio’n hapusach, yn iachach, wedi’i hysbrydoli ac yn fwy cynhywsol. Felly ewch ati i ddawnsio - beth bynnag eich oed, eich profiad neu’ch gallu.

  • Dangos popeth
  • Plant a Phobl Ifanc
  • Oedolion
  • Dawns, Iechyd a Lles
  • Ysgolion
  • Sioe Flynyddol
  • Partneriaethau Proffesiynol
  • Arall
Newyddion Diweddaraf

 

Swydd Newydd

Mae Dawns i Bawb yn bwriadu penodi cydlynydd dawns brwdfrydig a medrus i'n helpu ni i ddatblygu ein rhaglen ddawns gymunedol gyffrous ...mwy

Gŵyl Telynau Canolfan Gerdd William Mathias

Bydd Dawns i Bawb yn perfformio yng Nghyngerdd Agoriadol Gŵyl Telynau Canolfan Gerdd William Mathias ym mis Ebrill...mwy

Cwmni Dawns Gynhwysol newydd

Mae Dawns i Bawb yn falch iawn cyhoeddi ein Cwmni Dawns Gynhwysol newydd. Bydd y grŵp yn cwrdd unwaith pob mis ac yn addas i bobl o bob gallu a phrofiad rhwng 15-70+ oed. ...mwy